Thư ngỏ từ ban lãnh đạo

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Southern Homes Vietnam tên tiếng Việt là Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam, được thành lập vào ngày 13 tháng 10 năm 2015.
Southern Homes Vietnam được thành lập dựa trên nền tảng bề dày kinh nghiệm của những người trẻ tuổi có nhiều năm hoạt động trong lĩnh môi giới bất động sản và từng lắm giữ những vai trò quan trọng hệ thống các sàn giao dịch tại TP.HCM và Hà Nội.
Hoạt động quản lý chuyên nghiệp, Southern Homes có thể thu hút được các khách hàng có chất lượng tốt và đạt được mức giá cao hơn. Ngoài việc giúp khách hàng giảm thiểu tối đa chi phí và đảm bảo giá trị bất động sản, chúng tôi tư vấn các lựa chọn khác nhau cho khách hàng nhằm gia tăng giá trị bất động sản.
Với một tầm nhìn dài hạn của đội ngũ những người trẻ tuổi, Southern Homes Vietnam tập trung hoạt động trong lĩnh vực then chốt ngành nghề bất đống sản đó là hoạt động kinh doanh các ngành nghề về dịch vụ bất động sản.
Southern Homes Vietnam với mong muốn đem đến những dịch vụ tư vấn bất động sản chuyên nhiệp với sự minh bạch, trách nhiệm, uy tín và tận tâm.

Lịch sử hình thành và phát triển

Công ty Cổ Phần Bất Động Sản Southern Homes Vietnam tên tiếng Việt là Công ty cổ phần Nhà Phương Nam Việt Nam, được thành lập vào ngày 13 tháng 10 năm 2016.

Tầm nhìn & sứ mệnh

Southern Homes Vietnam với mong muốn đem đến những dịch vụ tư vấn bất động sản chuyên nhiệp với sự minh bạch, trách nhiệm, uy tín và tận tâm. Tầm nhìn đến 2030: "Trở thành 1 trong 10 Tập đoàn kinh tế tư nhân lớn nhất Việt Nam"

Triết lý kinh doanh

Southern Homes Vietnam tập trung hoạt động trong lĩnh vực then chốt ngành nghề bất động sản đó là hoạt động kinh doanh các ngành nghề về dịch vụ bất động sản.

Giá trị cốt lõi

Southern Homes Vietnam với mong muốn đem đến những dịch vụ tư vấn bất động sản chuyên nhiệp với sự minh bạch, trách nhiệm, uy tín và tận tâm.

Messenger
Email
Phone
Messenger
Phone
Email